<strike id="td8gj"></strike><xmp id="td8gj"></xmp>
    <label id="td8gj"></label>
     <b id="td8gj"></b>
      1. <legend id="td8gj"></legend>

       1. <td id="td8gj"></td>
            注:带*为必须填写内容,请详细填写
        姓名: *   性别:  男   女  
        身份证号码: *   籍贯: *  
        现居住地: *   年龄: *  
        手机: *   固话: *  
        邮箱:        
        欲投资区:
        *
               
        有无场地:  有   无        
        面积: *   门面宽度: *  
        现从事职业: *   学历: *  
        创业动态:  初次创业     转行投资     多元化投资     其他
        信息来源:  店铺     网络     媒体     展会     朋友介绍     品牌知名度
        投资动机:  看好行业前景     看好品牌知名度     看中产品品质     赚钱好项目
              您拥有的哪些地方关系可以帮助您更好的经营巴比门店?*
        内容剩余字数:500字剩余
        验证码: 如果您无法识别验证码,请点图片更换
                 
        我们会用心聆听您的宝贵意见,并及时改进,为您带来更好的体验!
        2。18香港开奖结果现场直播MM-20|8香港开奖结果记录-2000年全年开奖结果